school curacao

Scholen Curacao

Jaarlijks gaan er veel gezinnen met (kleine) kinderen emigreren naar Curaçao, en dus moet er ook een school gezocht worden. Gelukkig zijn er goede mogelijkheden voor een vloeiende overgang van een basisschool in Nederland naar een basisschool op Curaçao, maar het is vaak toch ook wel een hoofdbreker voor de ouders met wachtlijsten en particuliere scholen die honderden euro’s per maand per kind rekenen voor onderwijs op Curaçao.

Het onderwijsstelsel op Curaçao

Het onderwijsstelsel op Curaçao is in grote lijnen vergelijkbaar met het systeem in Nederland. Van (Vrijwillig) Kinderdagverblijf gaat het via de Peuterschool naar het Funderend Onderwijs (= Basisschool), waarna de middelbare school volgt met VSBO (= VMBO), en HAVO/VWO. Het Nederlandstalig onderwijs op Curaçao staat onder controle van stichting NOB en is kwalitatief gelijk aan het onderwijs in Nederland. Het Papiamentstalige onderwijs is acceptabel, maar soms toch wel wat minder dan het Nederlandstalige onderwijs op Curaçao. Helaas zijn er reguliere lokale scholen niet veel budget hebben en daardoor met o.a. verouderde meubels zitten. Ook komt het vrijwel jaarlijks voor bij het middelbare onderwijs dat de overheid te laat en/of te weinig lesboeken heeft besteld, waardoor de leerlingen de eerste periode van het schooljaar de lesstof niet goed mee krijgen

Basisschool op Curaçao: Funderend Onderwijs

Voor het Funderend Onderwijs op Curacao zijn vier mogelijkheden:

 1. Scholen op Curaçao waar les gegeven wordt in Papiaments
 2. Scholen op Curaçao waar les gegeven wordt in de Nederlandse taal
 3. Particuliere scholen op Curaçao waar les gegeven wordt in de Nederlandse taal
 4. De International School of Curaçao

1. Scholen op Curaçao met Papiaments als voertaal

Er zijn meer dan voldoende scholen op Curaçao met Papiaments als voertaal, en als je wilt kun je hier vrij makkelijk een plekje krijgen. Ondanks dat zijn de meeste klassen voller dan we in Nederland gewend zijn: klassen met 30 leerlingen of meer zijn geen uitzondering. Het niveau van het onderwijs is niet slecht, maar kan wel afwijken van de Nederlandse standaard. Het scheelt per school, maar het gebruik van digiborden naast of in plaats van de oude vertrouwde krijtborden is al redelijk normaal in Curaçao.

Vanwege het beperkte aanbod van lesmateriaal in het Papiaments en met het oog op een vervolgstudie in Nederland, stappen enkele basisscholen in Curaçao weer over op de Nederlandse taal als voertaal in de klas. Echter het merendeel van de kindjes in de klas zal Papiaments waarschijnlijk als eerste taal blijven gebruiken, bv. ook bij het spelen op het schoolplein. Ook komt het voor dat er Nederlands lesmateriaal gebruikt wordt, maar dat de leraar/lerares de uitleg in het Papiaments doet.

2. Scholen op Curaçao met Nederlands als voertaal

Er zijn enkele scholen op Curaçao te vinden waar men volledig in het Nederlands les geeft:

Deze scholen op Curaçao zijn zeer gewild bij de lokale bevolking waardoor er flinke wachtlijsten zijn. Eigenlijk blijkt het onmogelijk om hier snel een plekje te krijgen als je niet de juiste connecties hebt.

Meer scholen Nederlandstalig

In april 2022 wordt bekend gemaakt dat er 4 scholen zijn die per schooljaar 2023/2024 volledig over gaan op Nederlands als instructietaal. Het gaat hierbij om 4 scholen die vallen onder het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS):
St. Margaretha College (Seru Loraweg, telnr. 461 5473)
St. Franciscus College (Tulpenboomstraat, telnr. 465 5794)
Santa Famia (Mgr. Nieuwindstraat, telnr. 462 6512)
Maria Auxilliadora College (Santa Maria, telnr. 868 1979).

3. Particuliere scholen op Curaçao met Nederlands als voertaal

Er is nog een mogelijkheid voor Nederlandstalig onderwijs in Curaçao: een privéschool. Gezien de kosten voor velen niet de eerste keuze voor een school op Curaçao, maar als er verder geen mogelijkheid op Nederlandstalig onderwijs is dan is het toch vaak wel een optie. Er zijn drie privéscholen voor het basisonderwijs op Curaçao: Pipita, Klein College en de Schroederschool zijn volledig Nederlandstalige scholen op Curaçao die ook aangesloten zijn bij Stichting NOB. Deze stichting bevorderd het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland, en de hierbij aangesloten scholen werken met Nederlandse lesmaterialen en leerprogramma’s. Het voordeel is dus dat bij een overgang van een Nederlandse school naar een school in Curaçao er een redelijke kans is dat de lesmaterialen en – methodieken al bekend zijn.

Pipita

Pipita (in de wijk Jongbloed) is een kleine school met slechts 4 klassen, en per klas 2 groepen. Omdat er per groep slechts iets van 12 tot 14 plekken zijn (dus gemiddeld 20 tot 25 kinderen per klas), is de kans om een plekje te krijgen ook niet heel groot. Elk jaar gaan er wel een paar kinderen weg (terug naar Nederland), maar je moet dus geluk hebben.

Schoolgeld Pipita 2022/2023

Het lesgeld bij Pipita is afhankelijk van voor welke groep en het aantal kinderen dat je inschrijft:

 • Groep 1/2: NAF 700 per maand
 • Groep 3 t/m 8 1e kind: NAF 800 per maand
 • Groep 3 t/m 8 2e kind e.v.: NAF 765 per maand
 • Voor kinderen van overheidspersoneel komt er ongeveer NAF 100 per kind per maand bij
 • Betaling op basis van 12 maandelijkse termijnen
 • Inschrijfgeld éénmalig NAF 400

Klein College

Klein College (in de wijk Salina) is groter dan Pipita. Klein college is in de loop der jaren uit z’n jasje gegroeid, waardoor de school nu verdeeld zit over meerdere locaties, wel vlak bij elkaar in dezelfde straat. Ook bij Klein College is er niet zomaar altijd plek.

Schoolgeld Klein College 2022/2023

Klein College heeft ook enkele klassen waar kinderen terecht kunnen die extra aandacht nodig hebben. Mede daardoor kan het wel aardig prijzig worden:

 • Peuter-/Instroomgroep: NAF 8.459 per jaar
 • Groep 1 t/m 8: NAF 10.769 per jaar
 • IGLO en Schakelklas: NAF 12.683 per jaar
 • Betaling kan in één keer of in 11 maandelijkse termijnen
 • Inschrijfgeld éénmalig NAF 750

Schroederschool

De grootste privéschool van Curaçao is de Schroederschool, in de wijk Julianadorp. Ooit opgericht als school voor de kinderen van de op Curaçao geplaatste medewerkers van Shell. Toen Shell vertrok, bleef de school alleen voor kinderen waarvan de ouders een contract “van tijdelijkheid op het eiland” konden overleggen en werd de Koninklijke Marine erbij gehaald. Maar tegenwoordig is het het openbare privéschool, toegankelijk voor elk kind als de ouders het kunnen betalen. Een prima school!

Schoolgeld Schroederschool 2022/2023

De Schroederschool is de duurste van de Nederlandstalige scholen op Curaçao:

 • Groep 1 t/m 8 (kinderen van ouders uitgezonden door Nederlandse overheid): NAF 14.932 per jaar
 • Groep 1 t/m 8 (overigen): NAF 12.781 per jaar
 • Nijntje (peutergroep): NAF 151,58 per dag, minimale afname 2 dagen
 • Op basis van één factuur aan het begin van schooljaar, betaling kan in 3 termijnen is mogelijk
 • Inschrijven bij de Schroederschool kan heel het jaar door via het online inschrijfformulier
 • Voor geïnteresseerde ouders geeft de Schroederschool de voorkeur aan een individuele rondleiding, op maat aangepast aan de vragen van de ouders.

> Meer over de Schroederschool
Bekijk deze video om een idee te krijgen hoe leuk de Schroederschool is:
https://www.facebook.com/schroederschool/videos/1108446185861328/

4. International School of Curaçao

Er is in Curaçao ook een International School. Is prima onderwijs, maar wellicht minder geschikt voor een (tijdelijke) overstap vanuit het Nederlandse onderwijs: Het leersysteem is niet aangesloten op de Nederlandse leermethodieken (dus als je overstapt kan er een niveauverschil zijn op verschillende gebieden), en -uiteraard- wordt er les gegeven in het Engels, dus voor kleinere kinderen zou de taal een probleem kunnen vormen.
Daarnaast is de International School erg prijzig, en kom je bijna twee keer zo duur uit als bij een Nederlandse privéschool op Curaçao. Maar als de kosten binnen het budget liggen en je kinderen spreken voldoende Engels om de lessen te kunnen volgen, dan is dit zeker een goede mogelijkheid.

Overige info scholen op Curaçao

 • De lestijden op Curaçao zijn anders dan in Nederland: de scholen beginnen eerder dan we in Nederland gewend zijn, meestal ergens tussen 07:00 en 07:45. De school duurt tot ergens rond 13:00, en daarna houdt het op. Elke dag zijn de kinderen ‘s middags vrij.
 • Veel scholen op Curaçao hanteren nog de oude gewoonte van een schooluniform. Ooit ingesteld om de verschillen tussen arme en rijke kinderen minder zichtbaar te maken; in de loop van de tijd niet overal afgeschaft. Wel zie je ‘mildere’ eisen, bv. alleen een identiek shirt met vrije keuze voor de korte broek/rok er onder, of de ‘casual Friday’ zoals we die ook in Nederland bij veel bedrijven kennen.
 • Buitenschoolse opvang wordt ook aangeboden bij Klein College en Schroederschool. Deze particuliere scholen bieden ook een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten.
 • In Nederland gaan de meeste kinderen naar school op of rond hun 4e verjaardag. Bij de scholen op Curaçao is dat anders. De wet zegt dat je kind naar school mag als het op de eerste dag van het nieuwe schooljaar 4 is. Zo niet, dan moet je een jaar wachten. Echter er zijn scholen die daar een eigen variant van gemaakt hebben, bv. dat kinderen die voor het einde van het kalenderjaar 4 worden per begin van het nieuwe schooljaar mogen starten. Ergens in de loop van het schooljaar instromen omdat je kind dat 4 is geworden, is ongebruikelijk.

Inschrijven op een school op Curaçao

Inschrijven bij een scholen op Curaçao voor het nieuwe schooljaar kan vanaf februari/maart (wordt aangekondigd in de lokale kranten), en is bij de meeste scholen volgens het principe ‘wie het eerst komt …’, en als het vol is kom je op de wachtlijst. Er wordt bij de privéscholen inschrijfgeld berekend.

Netwerken!

Houd er zeker ook rekening mee dat de wachtlijst “op z’n Curaçaos” gehanteerd wordt: Als iemand zijn of haar netwerkje kan gebruiken om een hogere plek te krijgen op de wachtlijst zal dit heel vaak succesvol ingezet worden. Dus als je vanuit Nederland keurig op tijd je inschrijving hebt gedaan, denk dan niet dat het daarmee wel goed zit: Blijf de school op een positieve manier ‘stalken’. Ga je vóór je emigratie al ter voorbereiding naar Curaçao, ga dan naar de school en maak persoonlijk kennis met de directeur. Heb je al een netwerkje op het eiland (bv. van je toekomstige werk), vraag daar of ze toevallig iemand kennen die je kan helpen, bv. een bestuurslid van de school. Al dat soort contacten móet je inzetten indien mogelijk om je kans op succes te vergroten. Of anders gezegd: Stuur je alleen de inschrijving in (netjes volgens de regels) en doe je verder niets, dan is de kans groot dat je op de wachtlijst gepasseerd zal worden door de locals die wél hun netwerkje in zullen zetten.

Onderwijsfolder Curaçao

Voor een overzicht van de beschikbare vormen van onderwijs op Curaçao heeft de overheid een foldertje beschikbaar gesteld. Hierin staat ook contact-info voor overkoepelende organisaties en schoolbesturen. Erg handig lijstje voor als je nog hard op zoek bent naar een school met Nederlandstalig onderwijs!
> Onderwijsfolder Curaçao

Middelbare school op Curaçao

Ben je op zoek naar informatie over de middelbare school op Curaçao, lees dan deze ervaring uit de praktijk!
> Middelbare school Curaçao

Kinderdagverblijf op Curaçao

De kosten voor een kinderdagverblijf op Curaçao zijn gelukkig niet zo hoog als in Nederland, maar daar staat tegenover dat er geen Kinderopvangtoeslag bestaat op Curaçao. De meeste kinderdagverblijven op Curaçao zijn goed te noemen, en worden deels of geheel gerund door Nederlandstalig personeel, vaak ook pedagogisch medewerkers die hun opleiding in Nederland gehad hebben.
Enkele Kinderdagverblijven op Curaçao zijn Bambino (in de wijk Salina) of Cura-Kids (Bottelier).
De tarieven van de kinderdagverblijven op Curaçao liggen redelijk bij elkaar in de buurt. Voor volledige dagopvang, 5 dagen per week, betaal je zo’n NAF 600 (indicatief).