Isla Curacao

Isla raffinaderij

Helaas is het niet alleen maar paradijselijk op Curacao. Midden in Willemstad ligt de ISLA, de raffinaderij die ooit door Shell is gebouwd en midden jaren ’80 voor één Antilliaanse Gulden is verkocht aan de overheid van Curacao.

Trouble in paradise

De Isla is al jaren een groot probleem voor het land. Misschien wel te groot om aan te pakken voor een klein landje als Curacao en laat men het daardoor maar doorsudderen. Aan de ene kant is de raffinaderij de grootste werkgever die direct en indirect zo’n 5.000 arbeidsplaatsen mogelijk maakt. Maar het is ook verreweg de grootste vervuiler van het eiland en zorgt er zelfs voor dat omgerekend per hoofd van de bevolking Curacao in de top 3 staat van meest vervuilende landen ter wereld.

Jaarlijks 18 doden

Dat de Isla slecht is voor mens en milieu is zo al te zien aan alle schoorstenen die allerlei uitstoot (van witte pluimpjes tot dikke zwarte wolken) veroorzaakt. Maar ook op de grond en in het water is rond de Isla volop vervuiling te zien. Onderzoek heeft aangetoond dat er jaarlijks 18 personen overlijden als direct gevolg van de verontreiniging door de Isla. En dat zijn dus niet de medewerkers, dan gaat om mensen die jarenlang in direct omgeving van de Isla gewoond hebben.

Scholen sluiten

In september 2017 heeft de overheid besloten iets te willen gaan doen aan de overlast van de Isla voor de scholen die direct in de gevarenzone van de Isla liggen. Het gaat hierbij om vier scholen die teveel hinder van de Isla ondervinden. Helaas wordt de oorzaak niet verholpen, maar kiest men er voor om de scholen maar te sluiten. Wellicht de makkelijkste keuze (zeker economisch gezien), maar daarmee is natuurlijk de overlast op die locatie niet verdwenen; een locatie waar nog steeds mensen wonen en kinderen buiten spelen. En doordat de kinderen hierdoor verder weg van een school komen te wonen, is de kans ook weer groter dat ze voortijdig school zullen verlaten. Triest dat deze keuze wordt gemaakt, voor een doelgroep die het toch al niet heel makkelijk heeft.

Toekomst van de Isla

De toekomst van de Isla is nog moeilijk te bekijken. De raffinaderij werd tot eind 2019 gebruikt door Venezuela, dat bij de overheid van Curaçao wel heeft bedongen dat ze qua verontreiniging eigenlijk kunnen doen wat ze willen zonder op de vingers te worden getikt. Sinds 2020 zijn er enkele partijen aangekondigd die de raffinaderij weer op gang wilden brengen, maar tot nu toe (zomer 2022) is dit niet gelukt. Wel is afgelopen voorjaar weer wat beweging erin gekomen en is nu aangekondigd door de directeur van de raffinaderij dat de Isla voor eind 2022 weer open zal zijn. Echter voorjaar 2023 is er nog weinig beweging in gekomen.

Sluiten of moderniseren?

Er zijn twee opties voor de Isla: Of sluiten, of flink moderniseren. Sluiten is o.a. gezien de werkgelegenheid niet wenselijk, dus men heeft gekozen voor moderniseren. Klein probleempje bij die keuze: de kosten hiervoor worden ingeschat op US$ 3 miljard, en die heeft Curacao bij lange na niet. In hoeverre een nieuwe eigenaar de raffinaderij wil gaan moderniseren is nog maar de vraag. Er werd zomer 2022 aangegeven dat dit geen probleem is voor de nieuwe eigenaar, waarvan de naam nog angstvallig stil wordt gehouden. Maar of de Curacaose overheid ook echt wil gaan handhaven als er niet gemoderniseerd wordt moeten we afwachten. Op basis van de ervaringen zal de overheid het al gauw goed vinden als de werkgelegenheid door de Isla weer een mooie duw in de goede richting krijgt. Echter, er ligt een rechterlijke uitspraak dat er gemoderniseerd móet gaan worden.
-UPDATE voorjaar 2023- De potentiële nieuwe eigenaar waar zomer 2022 mee gesproken werd is afgehaakt.

Docu: Stikken in het Paradijs

Bekijk de documentaire van Zembla die begin 2013 is gemaakt over de vervuiling door de Isla en de overheid die er niets aan doet (uitzending 21 maart 2013). Aanvullende opmerking: Dhr. Whiteman die in deze film als Minister van Gezondheid en Milieu redelijk onderuit gaat, is in 2015/2016 Minister-President van Curacao geweest. Deze documentaire is dus al van even geleden, maar geeft desondanks nog steeds een accuraat beeld van de gevoeligheid van de Isla op Curacao.

Onduidelijke toekomst

Kortom: het is al jaren onduidelijk wat de toekomst van de Isla wordt. Duurzame alternatieven worden niet serieus bekeken, potentiële nieuwe uitbaters blijken toch weer af te haken. Ondertussen ligt het terrein van de Isla er vervuild bij en lijkt er nog geen ‘witte rook’ 😉 over de nieuwe partij die de raffinaderij gaat moderniseren en in gebruik nemen.

Disclaimer

De informatie op deze pagina is gebaseerd op wat in de media verschijnt. We proberen dit up-to-date te houden, maar het kan gebeuren dat de informatie op deze pagina niet meer overeenkomt met de actuele situatie. Voor meer informatie over de situatie rond de Isla kun je terecht o.a. bij Stichting SMOC.