Lage winstbelasting curacao

Winstbelasting op Curaçao

Curaçao kan zeer interessant zijn om te gaan ondernemen. Eén van de aspecten die het interessant maakt, is de mogelijkheid om een lagere winstbelasting te betalen.

Lage winstbelasting bij buitenlands inkomen

Op Curaçao is de reguliere winstbelasting 15% voor een winst tot NAF 500.000 en 22% voor alles daarboven. Maar als er veel kosten buiten Curaçao gemaakt worden die zorgen voor de omzet op Curaçao (denk aan marketingkosten, personeelskosten, reiskosten, etc.) dan kan dit tarief fors lager worden.

Deze regeling is vooral ingevoerd om het voor internationaal opererende bedrijven interessant te maken een (hoofd)vestiging op Curaçao te hebben. Bij bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, kan de winstbelasting dalen tot in sommige gevallen slechts 5% of zelfs nog lager.

Waarom lage winstbelasting op Curaçao?

Tot 2020 was voor de offshore nog een overgangsregeling geldig. Sinds 1 jan. 2020 geldt deze nieuwe regeling met het territorialiteitsbeginsel die uitgebreider is en ook toegankelijk voor nieuw toetredende exportvennootschappen. Kun je als onderneming profiteren van deze faciliteit, dan kan de winstbelasting dalen tot lager dan 5%.

Nederlandse vennootschapsbelasting

Ter vergelijking de situatie in Nederland: bij een winst van € 100.000 geldt in Nederland een Vennootschapsbelasting van 19%. En voor alle winst boven de € 200.000 wordt dat zelfs 25,8%. De winstbelasting op Curaçao kan onder bepaalde voorwaarden lager uitvallen dan 5%.

Voor wie is de regeling interessant?

Curaçao biedt deze mogelijkheid van een lage winstbelasting niet aan elke ondernemer op het eiland. Het wordt interessant voor bedrijven om in aanmerking te komen voor deze regeling als ze een deel van hun totale kosten buiten Curaçao kunnen voldoen Hoe hoger het aandeel van buitenlandse kosten in het totale kostenplaatje, hoe lager de binnenlandse belastbare winst. En dus hoe lager het effectieve belastingtarief. Doorgaans komen de volgende soort bedrijven al snel hiervoor in aanmerking:

 • Het bedrijf maakt de omzet/winst (of verreweg de meeste winst) buiten Curaçao; óf …
 • De onderneming is gericht op internationale handel en diensten die met of ten behoeve van elektronische communicatie- & informatiemogelijkheden kunnen worden uitgevoerd; óf …
 • Het bedrijf verricht herstel- en/of onderhoudsdiensten op Curaçao, aan producten van buiten Curaçao gevestigde organisaties; óf …
 • Het bedrijf verricht herstel- en/of onderhoudsdiensten op Curaçao, aan producten van buiten Curaçao gevestigde organisaties; óf …
 • Het bedrijf is gericht op internationale opslagdiensten; óf …
 • De onderneming kan zowel lokale (Curaçaose) als buitenlandse aandeelhouders hebben, maar de feitelijke leiding zal op Curacao uitgeoefend moeten worden.
lage winstbelasting op Curacao

Aanwezigheid op Curaçao (Substance eis)

Zoals hiervoor al vermeld is er wel een keiharde eis waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lage winstbelasting op Curaçao. Het bedrijf móet over voldoende substance (aanwezigheid) op Curaçao beschikken. Dit zal getoetst worden o.b.v. de volgende criteria:

 • Het bedrijf heeft een vestigingsadres op Curaçao (dit kan eventueel via onze partner IQ-EQ geregeld worden).
 • Minimaal 50% van de statutaire en beslissingsbevoegde bestuursleden woont of is gevestigd op Curaçao (dit kan eventueel via onze partner IQ-EQ geregeld worden).
 • Deze bestuursleden moeten beschikken over voldoende professionele kennis om hun taken (besluitvorming over en/of afhandeling van transacties) correct uit te kunnen voeren.
 • Het bedrijf mag deskundigheid inhuren (b.v. boekhouding of managementdiensten uitbesteden).
 • Het bedrijf beschikt over een passend aantal gekwalificeerde werknemers, passend bij de aard en omvang van de activiteiten.
 • De bestuursbesluiten worden op Curaçao genomen.
 • De belangrijkste bankrekeningen van het bedrijf zijn geopend bij banken op Curaçao.
 • De boekhouding wordt op Curaçao gevoerd (dit kan eventueel via onze partner WB Accountants | Belastingadviseurs geregeld worden).
 • Het bedrijf loopt een reëel risico met betrekking tot geldleningen of rechtsverhoudingen die ten grondslag liggen aan de ontvangen en betaalde rente, royalty’s, huur en dergelijke.
 • Het bedrijf wordt niet ook in een ander land fiscaal als inwoner beschouwd.
 • Het bedrijf heeft een passend bedrag aan jaarlijks terugkerende lokale operationele kosten.

Voorbeelden bedrijven met lage winstbelasting

Er zijn talloze bedrijven en businesscases denkbaar waarbij de regeling van een lage winstbelasting op Curaçao interessant tot zeer interessant is. Enkele voorbeelden van ondernemingen die onder het lage tarief zouden kunnen vallen, waaronder webwinkels & overige online bedrijven of Callcenters.

Meer weten?

Is het mogelijk ook voor u interessant om op Curaçao een bedrijf op te richten en wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan geheel vrijblijvend contact op. Het eerste contact is sowieso gratis.

Ondernemen op Curaçao

"*" geeft vereiste velden aan

Contactpersoon*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Investeren in Onroerend Goed op Curaçao

Wilt u niet gaan ondernemen maar is investeren in Onroerend Goed op Curaçao mogelijk wel interessant voor u (privé of bedrijfsmatig)? Dat kan ook zeer rendabel zijn.

Bovenstaande informatie is tot stand gekomen met medewerking van experts op dit gebied, SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants, IQ-EQ en WB-Accountants | Belastingadviseurs. Zij kunnen u helpen als u wilt ondernemen en/of investeren op Curaçao. Met vestigingen op Curaçao en in Nederland kunnen zijn u bij het gehele traject op basis van persoonlijk contact begeleiden.

Smitsvandenbroek accountants adviseurs
IQ EQ
WB Accountants Belastingadviseurs Curacao