onroerend goed curacao investeren

Investeren in onroerend goed op Curaçao

Investeren in Onroerend Goed op Curaçao kan zeer interessant zijn. Dit kan privé op eigen naam als normaal vermogensbeheer, maar kan ook via bedrijfsmatige exploitatie.

Onroerend goed op Curaçao

Curaçao heeft zeer interessante mogelijkheden voor investeringen in onroerend goed. Naast ‘gewone’ woningen (van mooi appartement tot luxe villa aan het strand) zijn er uiteraard op een vakantie-eiland als Curaçao ook veel toeristische accommodaties als investering. Dat kan van groot (b.v. een groot beach resort) tot klein (mini-resorts, B&B of een appartement).
Daarnaast is er nog een zeer interessant segment: de historische landhuizen. De landhuizen, al dan niet monumentaal, liggen vaak op een groot stuk privégrond en bieden mooie mogelijkheden voor exclusieve (toeristische) toepassingen. In dit segment zijn investeringen mogelijk van enkele tonnen tot aan een landgoed van tientallen miljoenen.

Onroerend goed op eigen naam (privé)

Bent u er niet woonachtig maar wel eigenaar van onroerend goed op Curaçao dat huuropbrengsten oplevert, dan zult u daarover op Curaçao Inkomstenbelasting moeten betalen. Als het hebben van onroerend goed op Curaçao op eigen naam gezien kan worden als normaal vermogensbeheer, dan zal 65% van de jaarlijkse huuropbrengsten als belastbare opbrengst moeten worden aangegeven. Hierbij is wel aftrek van kosten mogelijk, denk hierbij o.a. aan resortkosten, kosten voor onderhoud van tuin en/of zwembad, water- & elektrakosten, etc. Ook kunnen de kosten van geldleningen (rente) ter zake van het betreffende onroerend goed als aftrekpost worden opgevoerd.

Onroerend goed bedrijfsmatig exploiteren

Als het exploiteren van het onroerend goed kan worden beschouwd als ondernemen, dan zal de volledige winst onderhevig zijn aan inkomstenbelasting. Voordeel hierbij is dat alle gemaakte kosten met betrekking tot het onroerend goed in mindering kunnen worden gebracht op de huuropbrengsten (omzet). Dit betreft dan ook kosten als afschrijvingen, verzekeringen en onderhoud, maar ook de rentelasten.
Daarnaast heeft u hierbij ook recht op investeringsaftrek van 10% (o.b.v. de investering zonder de waarde van de grond).

Onroerend goed privé of bedrijfsmatig?

Het aanhouden van onroerend goed zal als ondernemen worden gezien als de eigenaar/investeerder ‘meer dan voor normaal vermogensbeheer vereiste arbeid verricht met het doel om een hoger rendement dan in geval van normaal vermogensbeheer te behalen.‘ Het sluiten van huurovereenkomsten, het innen van de huuropbrengsten en het verrichten van onderhoud ter instandhouding van het onroerend goed in goede staat, wordt beschouwd als zijnde normaal vermogensbeheer. Wordt er meer gedaan (denk b.v. aan marketing-activiteiten, het aanbieden van extra diensten als ontbijt of huurauto, etc.), dan zal het al snel gezien worden als ondernemen. Je mag dan wel alle kosten aftrekken, maar de winst bij een latere verkoop van het onroerend goed is wel belast met inkomstenbelasting.

Onroerend goed in een NV of BV

Als het onroerend goed wordt ondergebracht in een Naamloze of Besloten Vennootschap (NV of BV), dan zal de winst behaald met de verhuur onderworpen zijn aan het winstbelastingtarief van 22%. Dit wordt met terugwerkende kracht 15%.
Op de huuropbrengsten kunnen in beginsel alle met het onroerend goed gemoeide kosten in mindering worden gebracht. In het jaar van investering heeft de vennootschap recht op een investeringsaftrek van 10% van de investering in het onroerend goed zonder de waarde van de grond. Wordt het onroerend goed verkocht, dan zal een boekwinst ook onderworpen zijn aan winstbelasting.

Uitkeringen van de winstreserves (dividend) door de vennootschap aan niet-ingezetenen van Curaçao zijn in beginsel niet aan een belastingheffing op Curaçao onderworpen. Echter indien uitgekeerd wordt aan natuurlijke personen, die in Nederland wonen, dan bedraagt de inkomstenbelasting over dit dividend in Nederland op dit moment 26,9%.

Whitepaper onroerend goed Curacao

Meer informatie over bedrijfsmatig investeren in Onroerend Goed op Curaçao vindt u in dit Whitepaper (versie juli 2023) van.

Whitepaper Onroerend Goed Curacao (2023-07)

Vrijblijvend contact

Meer weten over Onroerend Goed investering op Curaçao? Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan via het formulier hieronder en er wordt snel contact met u opgenomen door een expert.

Onroerend goed op Curaçao

"*" geeft vereiste velden aan

Contactpersoon*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bovenstaande informatie is tot stand gekomen met medewerking van experts op dit gebied: SmitsVandenBroek, IQ-EQ en WB-Accountants | Belastingadviseurs. Zij kunnen u helpen als u wilt ondernemen en/of investeren op Curaçao. Met vestigingen op Curaçao en in Nederland kunnen zijn u bij het gehele traject op basis van persoonlijk contact begeleiden.

Smitsvandenbroek accountants adviseurs
IQ EQ
WB Accountants Belastingadviseurs Curacao