Penshonado Curacao - genieten

Penshonado op Curaçao

Heeft u een leven lang hard gewerkt, bent u wel klaar met alle drukte in Nederland en zou u in een lekker warm klimaat willen gaan genieten van het leven? Dan is Curaçao mogelijk zeer interessant met de Penshonado-regeling.

Penshonado op Curaçao

Hoe lekker is dat? Stoppen met werken en op een tropisch eiland gaan genieten van het leven. Curaçao maakt het mogelijk met de Penshonado-regeling. Hiermee kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van zeer gunstige belastingtarieven. Dus dat maakt het nog mooier: én elke dag wakker worden met een lekker zonnetje, én de belasting-aangifte doet niet al te veel pijn.

Penshonado’s: niet alleen bij pensioen

Hoewel de naam het wel doet vermoeden, is de penshonado-regeling echt niet alleen maar bedoeld voor mensen die met pensioen zijn. Dat is wel een groot deel van de doelgroep, maar ook als u nog niet de leeftijd hebt om pensioen te mogen ontvangen kunt u al gebruik maken van deze regeling. Sterker nog: De meeste Nederlanders die gebruik maken van deze regeling hebben nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Definitie

De definitie van het begrip Penshonado-regeling (of Pensionado of Rentenier) door Curaçao is als volgt: “Een penshonado/rentenier is een Nederlander of vreemdeling die de fiscale voordelen wil genieten van de penshonado/renteniers- wetgeving en -status. Deze wet is bedoeld om het voor vermogende personen aantrekkelijk te maken zich op Curaçao te vestigen. Zodoende wordt de economie gestimuleerd door bijvoorbeeld de aankoop van huizen en andere investeringen.

Voor Penshonado’s geldt een belastingtarief van 10% over het buitenlands inkomen

10% belasting

De Penshonado-regeling houdt in dat u slechts 10% inkomstenbelasting betaald over al het inkomen vanuit het buitenland. Dat is natuurlijk zeer interessant, zeker als in vergelijking met de tarieven van de inkomstenbelasting in Nederland. Maar dit is niet zomaar voor iedereen mogelijk. Wanneer kunt u er voor in aanmerking komen om zich als Penshonado op Curaçao te laten registreren?

Voorwaarden Penshonado-regeling

 • Voorafgaand aan het aanvragen van de Penshonado-status mag u niet op Curaçao gewoond hebben gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 5 jaar
  De Penshonado-regel is o.a. opgezet om buitenlands vermogen naar Curaçao te krijgen. Vandaar dat het niet mogelijk is voor mensen die al lange tijd op Curaçao wonen.
 • U bent 50 jaar of ouder op het moment van inschrijven in bevolkingsregister van Curaçao
  Ook al ruim voordat u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt (in Nederland), is het mogelijk om dat u zich via de Penshonado-regeling op Curaçao vestigt.
 • U bent ingeschreven als inwoner van Curaçao en ook daadwerkelijk woonachtig op Curaçao
  U moet wel echt op Curaçao gaan wonen. Een ‘grijze’ constructie waarbij uw werkelijke dagelijks leven zich toch in een ander land afspeelt is niet toegestaan.
 • Binnen 2 maanden na aankomst op Curaçao moet u de lokale Belastingdienst informeren over de intentie om gebruik te gaan maken van de Penshonado-regeling
  Deze voorwaarde is wel belangrijk om te onthouden; na de emigratie is men vaak druk met van alles en dan zijn die 2 maanden zo voorbij.
 • Binnen 18 maanden na aankomst op Curaçao heeft u een woning in bezit van minimaal NAF 450.000 (daadwerkelijk beschikbaar), of woont u in een monumentaal huurhuis met een waarde van minimaal NAF 450.000
  Omdat de regel bedoeld is om Curaçao aantrekkelijk te maken voor mensen met buitenlands vermogen, is een eis gesteld voor een koopwoning of monumentale huurwoning van minimaal NAF 450.000 (ongeveer € 230.000). U moet ook zelf in de koopwoning gaan wonen; als de koopwoning verhuurd wordt telt dit niet mee voor de Penshonado-regeling.
 • U werkt niet op Curaçao. Wel mag u bestuurder zijn van een vennootschap (40% aandeelhouder)
 • Inkomsten uit arbeid worden belast tegen het gewone Curaçaose tarief voor inkomstenbelasting
  Het voordelige belastingtarief geldt alleen voor geld dat van buiten Curaçao komt. Dit kan bv. ook een uitkering vanuit Nederland zijn.
penshonado curacao geniet van het leven

Wonen op Curaçao

Eén van de regels voor de Penshonado-regeling is dat uw dagelijkse leven op Curaçao is. Staat u formeel ingeschreven op Curaçao, maar bent u grote delen van het jaar toch buiten Curaçao, dan kan hier discussie over ontstaan. Bijvoorbeeld als u regelmatig bij (klein)kinderen in Nederland bent. Of als u in Nederland nog structureel bepaalde medische zorg aanhoudt (bv. de tandarts). Dat is waar naar gekeken zal worden: waar speelt het grootste deel van uw dagelijks leven zich af in een jaar.

Penshonado en de Belastingdienst

De details van de voorwaarden voor de Penshonado-regeling gaan nog wel iets verder dan wat we hier kunnen vermelden. Met name bij de Belastingdienst zijn veel details op te halen. Daar vindt u o.a. ook informatie over de regelingen uit de Inkomstenbelasting die juist niet meer gelden voor een Penshonado, zoals de Basiskorting of de Kindertoeslag.

Géén momentopname

De voorwaarden voor de Penshonado-regeling zijn geen momentopname bij het aanvragen. Wanneer een Penshonado bv. na 2 jaar zijn woning verkoopt waardoor hij voor een periode van meer dan 6 maanden geen eigen woning heeft (t.w.v. minimaal NAF 450.000), dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van de regeling. Ook als voor het tweede achtereenvolgende jaar niet tijdig de belasting-aangifte wordt gedaan, kan bepaald worden dat de Penshonado-regeling niet meer mag worden toegepast.
U dient er zelf voor te zorgen dat u altijd aan de voorwaarden blijft voldoen. Zo geldt voor Penshonado’s een boete van 50% van de verschuldigde belasting als u niet of niet tijdig aangifte doet.
Het is dus van belang dat een aspirant-Penshonado eerst goed alle regeltjes en voorwaarden doorneemt, voordat de beslissing wordt genomen om hier gebruik van te maken. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Genieten met familie

Meer informatie

Helaas is de gedetailleerde informatie over de Penshonadoregeling op Curaçao wat beperkt. Naast de website van de Belastingdienst, is ook enige informatie op te halen op de website van het Curaçaohuis. De website van de Vereniging van Penshonado’s biedt ook de nodige informatie, zo ook de website van de Curaçaose Immigratiedienst (Toelatingsorganisatie). Echter niet al deze websites lijken volledig bijgewerkt met de laatste aanpassingen in de regeling.

Advies voor Penshonado’s

Uiteraard kunt u alle details zelf gaan uitzoeken, maar we adviseren om hier een partij voor in te schakelen die hier al de nodige ervaring mee heeft; die volledig op de hoogte is van alle (belasting)regels op Curaçao. Al is het alleen maar omdat de details van de regeling regelmatig wijzigen.

SmitsVandenBroek

De expert in Nederland die alles weet van de Penshonado-regeling op Curaçao is SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants. Vanuit hun kantoor in Weert zijn ze de specialist op dit gebied voor heel Nederland. Daarbij hebben ze als grote voordeel dat ze een nauwe samenwerking hebben met WB Accountants | Belastingadviseurs op Curaçao. Dus in Nederland wordt u geholpen door SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants, en na uw verhuizing naar Curaçao kan dit naadloos overgenomen worden door WB Accountants | Belastingadviseurs. Hierbij zullen zij achter de schermen de overdracht van uw dossier voor u verzorgen.

Vrijblijvend contact

Heeft u mogelijk interesse om zich als Penshonado op Curaçao te vestigen, dan kan het geen kwaad om in contact te komen met SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants.
Als u onderstaand formulier invult dan zult u binnen enkele dagen -geheel vrijblijvend & gratis- benaderd worden door één van de medewerkers van SmitsVandenBroek.

Bovenstaande informatie is tot stand gekomen met medewerking van experts op dit gebied, SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants, IQ-EQ en WB-Accountants | Belastingadviseurs. Zij kunnen u helpen als u als op Curaçao wilt gaan wonen en gebruik wilt maken van de Penshonado-regeling. Met vestigingen op Curaçao en in Nederland kunnen zijn u bij het gehele traject op basis van persoonlijk contact begeleiden.

Smitsvandenbroek accountants adviseurs
IQ EQ
WB Accountants Belastingadviseurs Curacao